Taktekkermester Bjørsvik legger alle type flate tak.

Det er hovedsakelig to typer banebelegg som benyttes på flate tak: asfalt takbelegg og plast- eller gummibaserte takbelegg. Beleggene er ikke kompatible med hverandre, hvilket blant annet betyr at de ikke kan sveises til hverandre. Ved reparasjoner og endringer må det derfor benyttes samme type belegg som ligger på taket.

Bitumen blir ofte kalt asfalt. De fleste asfalt takbelegg på det norske markedet består av bitumen modifisert med gummi eller plast. Dette gir takbelegget bedre kuldemykhet og større elastisitet. Mest benyttet er asfalt takbelegg modifisert med SBS (styren-butadien-styren) og APP (ataktisk polypropylen).

Ønsker du en befaring og tilstandsundersøkelse av ditt tak? Fyll inn skjema så kontakter vi deg for en gratis befaring

400 04 345

post@blikkenslagerbjorsvik.no

Salhusvegen 55, 5131 Nyborg

Kontakt Oss